September 23-29, 2018

"The Daily Dose" - September 23-29, 2018

Sunday - September 23 - Psalm 66:17

Monday - September 24 - Romans 8:26

Tuesday - September 25 - Psalm 118:5

Wednesday - September 26 - Philippians 1:19

Thursday - September 27 - Matthew 21:22

Friday - September 28 - Psalm 42:8

Saturday - September 29 - Luke 11:13